Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Modeller

I dette faget er regnearkmodeller et godt hjelpemiddel når du har lært de grunnleggende prinsippene ved regnskapsføring.

Her kan du laste ned modeller som dekker behovene i faget, og som du kan bruke til eksamen. Modellene fungerer i Microsoft Excel for Windows 2010 og 2013 og Microsoft Excel for Mac 2011.

Modellene er under stadig utvikling for å kunne fungere i alle formater, og derfor vil det komme nye versjoner. Sørg for at du laster ned siste versjon! Forlaget vil gjerne ha tilbakemeldinger om ting som ikke virker, og forslag til forbedringer av modellene.

2017 Regnskapsprogram med ny omsetningsoppgave "Skattemelding merverdiavgift" ligger til nedlasting

Økonomistyring

Her kan du laste ned Budsjettkontroll med hjelpeark ny fil 10.10.2015

Her kan du laste ned Kalkulasjon håndverksbedrift rev. 06.03.2015.

Her kan du laste ned Priskalkulasjon med etterkalkyle rev. 25.08.2016.

Her kan du laste ned Prosentbalanse.

Her kan du laste ned Regnskapsanalyse med hjelpeark rev. 15.02.2017.

Her kan du laste ned Regnskapsprogram med hjelpeark rev. 13.02.2017.

Her kan du laste ned Budsjett med hjelpeark rev. 16.05.2017.

Her kan du laste ned Resultatbudsjett med hjelpeark ny fil 10.10.2015.

Her kan du laste ned Resultatbudsjett og budsjettkontroll med månedsbudsjett ny fil 06.03.2015.

Hjelpeark

Her kan du laste ned Budsjettkontroll hjelpeark.

Her kan du laste ned Priskalkulasjon hjelpeark rev. 04.12.2015.

Her kan du laste ned Regnskapsanalyse hjelpeark.

Her kan du laste ned Regnskapsprogram hjelpeark.

Her kan du laste ned Budsjett hjelpeark.

Her kan du laste ned Resultatbudsjett hjelpeark.

Økonomi og ledelse

Her kan du laste ned Dekningspunktanalyse med hjelpeark rev. 09.11.2015.

Her kan du laste ned Investeringsanalyse med hjelpeark ny fil 26.04.2016.

Her kan du laste ned Kapitalbehov med hjelpeark ny fil 10.10.2015.

Her kan du laste ned Markedstilpasning med hjelpeark med hjelpeark ny fil 10.10.2015.

Her kan du laste ned Produktvalg med hjelpeark ny fil 26.04.2016.

Her kan du laste ned Markedstilpasning med priselastisitet med hjelpeark ny fil 10.10.2015.

Her kan du laste ned Produktvalg en knapp faktor ny fil 06.03.2015.

Hjelpeark

Her kan du laste ned Dekningspunktanalyse hjelpeark rev. 09.11.2015.

Her kan du laste ned Investeringsanalyse hjelpeark.

Her kan du laste ned Kapitalbehov hjelpeark.

Her kan du laste ned Markedstilpasning hjelpeark ny fil 10.10.2015.

Her kan du laste ned Produktvalg hjelpeark ny fil 26.04.2016.

Her kan du laste ned Markedstilpasning med priselastisitet hjelpeark.

Kontoplan

Det kan være lurt å lage sin egen kontoplan. Her finner du kopier av kontoplanen som står bakerst i læreboka.

Her kan du laste ned Kontoplan Word.

Her kan du laste ned Kontoplan PDF.